אחת... שתים... שלוש... אקשן!

אנימציות מעבר לתמונות: 14 אנימציות מעבר לוידג'ט תמונה ולוידג'ט תמונה + טקסט. אז למה אתם מחכים, תתחילו להנפיש


Grow
Shrink
Pulse Grow
Push
Pulse Shrink
Pop

Rotate
Sink
מעבר
Wobble V
Wobble H
Buzz

Grow Rotate
Float
להאמית קרהשק סכעיט

מרגשי ומרגשח עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דזמא מנכם למטכין נשואי מנורך

להאמית קרהשק סכעיט

מרגשי ומרגשח עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דזמא מנכם למטכין נשואי מנורך

להאמית קרהשק סכעיט

מרגשי ומרגשח עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דזמא מנכם למטכין נשואי מנורך

להאמית קרהשק סכעיט

מרגשי ומרגשח עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דזמא מנכם למטכין נשואי מנורך

להאמית קרהשק סכעיט

מרגשי ומרגשח עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דזמא מנכם למטכין נשואי מנורך

להאמית קרהשק סכעיט

מרגשי ומרגשח עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דזמא מנכם למטכין נשואי מנורך